Clánek 33, sdílení informací o látkách ve výrobcích

Spolecnost Husqvarna Group poskytuje následující informace o látkách, které Evropská agentura pro chemické látky urcila jako kandidáty do prílohy XIV smernice REACH (tzv. Kandidátský seznam), s koncentrací vyšší než 0,1 % hm. ve výrobcích.