1/2

Produktbeskrivning

Demoleringssaxen DC 100 garanterar fantastisk prestanda i en mängd olika tillämpningar, såsom demolering av betong- och tegelkonstruktioner, trappor och tak samt känsliga platser inne i byggnader.