Yleistä

Tätä sivustoa tai sen alasivustoja (yhdessä ”sivusto”) julkaisee ja ylläpitää Husqvarna AB (publ) / Gardena GmbH tai sen konserniyhtiöt, tytäryhtiöt tai haaraliikkeet (yhdessä Husqvarna). Sivuston käyttöön sovelletaan sinun ja Husqvarnan välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta (”Sopimus”). Seuraavassa on Sopimuksen ehdot (”Ehdot”). Käyttämällä sivustoa ilmaiset, että olet lukenut ja ymmärtänyt ehdot ja niihin liittyvät asiakirjat ja että hyväksyt ne. On tärkeää, että luet ne huolella. Jos et hyväksy ehtoja ja kaikkia niihin liittyviä asiakirjoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää sivustoa.

Käyttöehdot

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Husqvarna myöntää sinulle ei-yksinoikeudella ei-siirrettävän, rajoitetun käyttöoikeuden tähän sivustoon ja luvan käyttää ja näyttää siinä esitettyjä aineistoja. Sitoudut siihen, ettet häiritse tai yritä häiritä sivuston toimintaa millään tavalla.

Husqvarna myöntää sinulle valtuutuksen katsoa ja ladata tietoja (”aineisto”) sivustosta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, ellei Husqvarnan sosiaalisen sisällön uutishuoneessa nimenomaisesti mainita toisin. Tämä valtuutus ei siirrä hallintaoikeutta aineistoon eikä aineiston kopioihin, ja sitä koskevat seuraavat rajoitukset: 1) sinun on säilytettävä kaikissa lataamissasi aineiston kopioissa kaikki aineiston sisältämät tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat ilmoitukset; 2) et saa muuttaa aineistoa millään tavalla tai toisintaa sitä tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää tai välittää sitä mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen; ja 3) saat siirtää aineistoa kenelle tahansa toiselle henkilölle vain, jos ilmoitat heille näiden ehtojen mukaiset velvollisuudet ja he hyväksyvät ne. Sitoudut noudattamaan kaikkia lisärajoituksia, joita sivustossa julkaistaan, kun sitä mahdollisesti aika ajoin päivitetään.

Käyttäjän takuut

Lupaat ja vakuutat, että käytät tätä sivustoa näiden ehtojen, mukaan lukien tämän sopimuksen mukaisten lakien ja määräysten, mukaisesti ja noudatat kaikkia sivuston nykyisiä ja tulevia käytäntöjä ja sääntöjä. Sitoudut siihen, että sivustoa käyttäessäsi et (a) lähetä roskapostia tai ei-toivottuja viestejä; (b) esitä olevasi Husqvarna tai joku muu henkilö tai salli kolmannen osapuolen esittää olevansa sinä; (c) väärennä otsikkoja tai muuten käsittele tunnisteita peittääksesi sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperän; (d) esitä harhaanjohtavasti yhteyksiäsi johonkin henkilöön tai yhteisöön; (e) toimi tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti muiden käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää sivustoa; (f) osallistu toimintaan, joka on sovellettavan lain vastaista, (g) lähetä tai siirrä aineistoa, joka millään tavalla loukkaa toisten oikeuksia tai on laitonta, halventavaa, loukkaavaa, siveetöntä tai muuten kyseenalaista tai joka sisältää tuotteisiin tai palveluihin liittyvää mainontaa tai kehotuksia tai (h) kerää tai tallenna muiden käyttäjien henkilötietoja, elleivät he ole antaneet siihen nimenomaista lupaa.

Tietosuoja

Tietoja Husqvarnan tietosuojakäytännöistä, henkilötietojesi keräämis- ja käsittelytavoista sekä yksityisyytesi suojaamisesta on Husqvarnan Tietosuojakäytännössä osoitteessa https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että henkilötietojasi käytetään Husqvarnan Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Muutokset

Husqvarna pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa mitä tahansa tämän sopimuksen osaa tai lisätä tai poistaa osia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän sopimuksen muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan sivustossa. Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen, kun mikä tahansa sopimuksen muutos on julkaistu, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.

Immateriaalioikeudet

Hyväksyt, että kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, tietotaito, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet ja oikeudet tavaramerkkeihin ja malleihin riippumatta siitä, onko ne rekisteröity) sivustossa kuuluvat Husqvarnalle ja sen käyttöoikeuksien myöntäjille. Kaikki sellaisten Husqvarnalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä aiheutuvat immateriaalioikeudet ja liikearvo kuuluvat Husqvarnalle.

Tämä sivusto, mukaan lukien kaikki aineisto, on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaama. Sitoudut noudattamaan kaikkia tekijänoikeuslakeja maailmanlaajuisesti tämän sivuston, mukaan lukien kaiken aineiston, käytössä ja estämään aineiston luvattoman kopioinnin. Husqvarna ei myönnä sinulle mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia minkään patentti-, malli-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- tai liikesalaisuuslainsäädännön perusteella.

Sitoudut olemaan käyttämättä Husqvarnan tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, toimialuenimiä tai muita merkkiominaisuuksia muuten kuin Husqvarnan tavaramerkkiluettelossa nimenomaisesti kuvatulla tavalla ja ymmärrät, että mikään näissä ehdoissa ei anna sinulle oikeutta niiden käyttöön.

Huomaa, että kaikki tiedot, pyytämättä lähetetyt ehdotukset, ideat ja muut kannanotot katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja suojaamattomiksi. Lähettämällä tietoja tai aineistoa, paitsi patenttitietoilmoitus-muodossa, kuten se kuvataan Husqvarnan pyytämättä lähetettyjä ideoita koskevissa periaatteissa, annat Husqvarnalle rajoittamattoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden käyttää, toisintaa, näyttää, suorittaa, muuttaa, lähettää ja jakaa kyseisiä aineistoja tai tietoja ja hyväksyt myös, että Husqvarna on vapaa käyttämään mitä tahansa ideaa, konseptia, tietotaitoa tai tekniikkaa, jonka lähetät meille mitä tarkoitusta varten hyvänsä. Lisätietoja on Husqvarnan pyytämättä lähetettyjä ideoita koskevissa periaatteissa.

Ohjelmisto

Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattavissa tältä sivustolta (”ohjelmisto”) on Husqvarnan ja/tai sen alihankkijoiden tekijänoikeussuojattua omaisuutta.

Ohjelmiston käyttöä koskee sen mukana mahdollisesti tuleva tai siihen sisältyvä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (”käyttöoikeussopimus”). Mikäli käyttöoikeussopimuksessa ei muuten määritellä, ohjelmisto annetaan ladattavaksi yksinomaan loppukäyttäjien käyttöä varten. Kaikki ohjelmistojen kopiointi ja uudelleenjakaminen, joka ei noudata käyttöoikeussopimusta, voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin.

Edellä mainittua rajoittamatta, ohjelmistojen kopioiminen tai toisintaminen mihinkään muuhun palvelimeen tai sijaintiin jatkotoisintamista ja uudelleenjakamista varten on ehdottomasti kielletty.

Ohjelmiston mahdollinen takuu on käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukainen. Lukuun ottamatta käyttöoikeussopimuksen takuita, Husqvarna sanoutuu täten irti kaikista ohjelmistoon liittyvistä takuista ja ehdoista, mukaan lukien kaikista epäsuorista takuista ja ehdoista, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, hallintaoikeutta ja oikeuksien loukkaamattomuutta.

Muut sivustot

Sivustossa voi olla linkkejä muihin sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia, julkaisemia ja ylläpitämiä. Husqvarna ei seuraa tai tarkasta sellaista kolmannen osapuolen sisältöä, eikä Husqvarna myöskään ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten sivustojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta.

Ulkoiset linkit sivustoon

Kaikilla sivustoon johtavilla linkeillä on oltava Husqvarnan kirjallinen hyväksyntä, mutta Husqvarna hyväksyy kuitenkin linkit, jos (i) linkki on tekstimuodossa ja sisältää vain nimen ”Husqvarna” eikä mitään Husqvarnan tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä; (ii) linkkiin on linkitetty vain www.husqvarna.com eikä mitään sivuston alaosoitetta; (iii) käyttäjän aktivoidessa linkin sivu avautuu koko näytön kokoisena normaaliin navigoitavissa olevaan selainikkunaan, ei upotettuna kehykseen linkin sisältävässä sivussa; ja (iv) linkin ulkonäkö, sijainti ja muut ominaisuudet eivät saa antaa virheellistä vaikutelmaa, että jokin toimija tai sen toiminta tai tuotteet liittyvät Husqvarnaan tai ovat jälkimmäisen sponsoroimia, eivätkä ne myöskään saa vahingoittaa tai heikentää Husqvarnan tai sen tytäryhtiöiden nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää liikearvoa. Husqvarna pidättää oikeuden peruuttaa linkille antamansa hyväksyntä milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan.

Oletettujen takuiden pois sulkeminen

Vaikka tämän sivuston tietojen täsmällisyys ja sen jatkuva saatavuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, Husqvarna ei ota mitään vastuuta niistä. Aineistossa voi olla epätarkkuuksia ja kirjoitusvirheitä. Husqvarna ei takaa aineiston paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä eikä minkään sivuston kautta esitetyn tai julkaistun neuvon, mielipiteen tai lausunnon luotettavuutta. Hyväksyt, että luotat tällaiseen mielipiteeseen, neuvoon, lausuntoon, muistioon tai tietoon omalla vastuullasi. Kaikki sisältö tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Husqvarna kieltää erityisesti kaikenlaiset nimenomaiset tai oletetut lupaukset tai takuut, mukaan lukien rajoituksetta takuut sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta tai tämän sivuston tai sisällön toiminnasta. Husqvarna ei anna takuita tai lupauksia sivuston turvallisuudesta. Hyväksyt, että kaikki lähetetyt tiedot voidaan siepata. Husqvarna ei takaa, että sivusto tai palvelimet, joissa sivusto sijaitsee, tai Husqvarnan lähettämä elektroninen viestintä ei sisällä viruksia tai muita haitallisia elementtejä. Kaikki sellaiset lupaukset, takuut tai ehdot suljetaan pois lain sallimassa laajuudessa. Tämä epäsuorien takuiden poissulkeminen koskee myös kolmansien osapuolten sivustoja.

Sivustossa julkaistavat tiedot voivat sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Husqvarnan tuotteisiin, palveluihin ja vastaaviin, joita ei ole julkaistu tai saatavilla maassasi. Tällaisten tietojen tarkkuutta ei voida taata, erityisesti koska nämä tiedot voivat muuttua, ovat riippuvaisia erityisistä vaatimuksista tai saatavuudesta, eivätkä tällaiset viittaukset merkitse, että Husqvarna aikoo julkaista kyseisiä tuotteita, palveluita ja vastaavia maassasi. Pyydä paikalliselta myyjältä täydelliset tiedot saatavilla tai tilattavissa olevista tuotteista, palveluista ja vastaavista. Husqvarna pidättää oikeuden, yksinomaisen harkintansa mukaan, muuttaa mitä tahansa tuotetta, palvelua ja vastaavaa tai lisätä tai poistaa sellaisen koska tahansa etukäteen ilmoittamatta.

Vastuunrajoitus

Husqvarna ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välillisistä, rangaistusluonteisista, erityisistä tai satunaisista vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingoista, jotka johtuvat liiketoiminnan, sopimuksen, tulojen, tai tietojen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka aiheutuvat tämän sivuston tai sen sisällön käytöstä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista millään tapaa, vaikka Husqvarnalle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tässä määriteltyjen ehtojen lisäksi Husqvarna ei missään tapauksessa vastaa mistään tämän sivuston sisältämistä virheistä, epätarkkuuksista, laiminlyönneistä tai muista puitteista tai sen sisältämien tietojen epäajankohtaisuudesta tai epäaitoudesta. Tämä vastuunrajoitus koskee myös kolmansien osapuolten sivustoja.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Husqvarna hallitsee, ylläpitää ja hallinnoi tätä sivustoa Ruotsin toimitiloissaan. Husqvarna ei esitä, että tämän sivuston materiaalit ovat sopivia tai saatavilla Ruotsin ulkopuolella. Sivuston käyttö alueilta, joissa sivuston sisältö on laitonta, on kiellettyä. Jos käytät sivustoa Ruotsin ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta. Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä sen lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikissa tätä sopimusta koskevissa kiistoissa ensisijainen tuomioistuin on Tukholman käräjäoikeus.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 24.5.2018.