§ 1: ANVENDELSE Følgende bestemmelser finder anvendelse over for Husqvarna Danmark, herunder Gardena, Husqvarna Construction samt Husqvarna, med mindre andet er skriftligt aftalt. I det følgene benævnes disse som "sælger".

§ 2: ORDRER Lagervarer bestilt inden kl. 11.00 leveres 2-4 hverdage efter bestilling. Leveringer til ikke-brofaste øer kan afvige fra ovennævnte leveringsbetingelser. Ordretastning efter den aktuelle deadline, restordre, og fejl i ordrerutinerne m.m. kan medføre forsinkelser.

§ 3: BETALING Betalings- & kreditbetingelser fastsættes individuelt og revurderes løbende med mindre andet er aftalt skriftligt. Afslag på kredit begrundes ikke. Fravigelse af betalingsbetingelser medfører, at yderligere samhandel ophører indtil betalingen er bragt i orden. Forfaldsdato fremgår af den enkelte faktura. Ved betaling efter forfaldsdato skal der betales en rente (p.t. 1,0 % pr. mdr.) fra forfaldsdato og til betaling sker.

§ 4: PRISER Maskiner: Vejledende priser. Tilbehør & reservedele: Vejledende priser. Priser og rabatter kan ændres efter forudgående skriftlig varsel på 30 dage med mindre andet er skriftligt aftalt.

§ 5: LEVERING Sælger er uden ansvar for leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold eller årsager, der er udenfor sælgers kontrol (Force Majeure) herunder krig, optøjer, pandemier, borgerlige uroligheder, myndigheders indgreb, ildsvåde, strejker & lockout, uanset om dette kun rammer en del af virksomheden eller en eller flere af sælgers underleverandører. Efter forsinkelse, hvis årsager skyldes forhold som anført ovenfor, på mere end 90 dage fra det aftalte leveringstidspunkt, kan parterne efter et skriftligt varsel på 8 dage hæve handelen. Parterne er ikke i den forbindelse berettiget til at kræve erstatning. Forsinkelser, der måtte skyldes sælgers forhold, giver køberen ret til: at hæve købet, uden erstatningsansvar for sælger. Såfremt køberen, uanset årsag, nægter modtagelse af bestilte varer, er køberen pligtig til at betale sælgerens omkostninger i forbindelse med varens fremsendelse og returnering.

§ 6: TRANSPORTSKADER ELL. MANGLER Ved synlige skader eller mangler på gods eller emballage, skal køberen straks reklamere overfor transportøren og påtegne fragtbrevet om skaden. Ved usynlige skader på gods, skal den skriftlige reklamation være sælger i hænde senest 5 dage fra leveringen.

§ 7: PRODUKTÆNDRINGER Vi produktudvikler løbende, derfor kan der forekomme ændringer i det enkelte produkts tekniske specifikationer, udseende eller ydeevne. Sælger forbeholder sig ret til at gennemføre disse ændringer uden varsel. Såfremt et bestilt produkt enten er udsolgt eller produktionen herefter er ophørt, kan sælger til frigørelse af sin leveringsforpligtigelse levere et produkt af anden type, men med samme tekniske formåen og ydeevne. Leveringen af sådanne erstatningsprodukter sker uden beregning af en evt. merpris.

§ 8: ANVENDELSE AF NAVN & LOGO Reklamer, navn & logo, flag og skilte er sælgers ejendom og må kun anvendes i det omfang, som er skriftlig godkendt af sælger og skal altid anvendes i overensstemmelse med gældende retningslinier. Anvendelse af ovennævnte udenfor køberens faste forretningssted må kun ske med sælgers forudgående skriftlige accept.

§ 9: OFFENTLIGE TILLADELSER Køberen skal fremskaffe alle offentlige tilladelser, hvis omsætning, opstilling eller anvendelse af sælgers produkter kræver det. I forhold til sælger kan køberen ikke hæve købet, fordi det ikke er muligt at få den nødvendige tilladelse. Køberen kan ikke hæve købet, fordi brugen af varen bliver forbudt eller begrænses af offentlige forskrifter.

§ 10: ERHVERVSMÆSSIG ANVENDELSE Sælger hæfter ikke for skader på gods eller ejendom eller andre følgeskader, der skyldes fejl eller mangler ved det solgte.

§ 11: FORUDBESTILLINGER Forudbestillinger tilbydes løbende på såvel maskiner som på tilbehør. 

§ 12: RETURNERING & FORTRYDELSESRET Der ydes ikke returret medmindre andet er skriftligt aftalt. Hvis der returneres henvises til §5.

§ 13: REKLAMATIONSRET Husqvarna Danmark tilbyder følgende reklamationsret: Til privat anvendelse: 2 års reklamationsret, med mulighed for tilkøb for udvidet service på visse forretningsområder. Til erhvervsmæssig anvendelse: 1 års reklamationsret, med mulighed for tilkøb for udvidet service på visse forretningsområder.

§ 14: GENERELT Enhver aftale mellem køber og sælger betragtes som fortrolig, herunder priser, betalingsbetingelser, tekniske specifikationer, tegninger og produktbeskrivelser og må ikke uden sælgers forudgående accept bringes til tredje mands kundskab. Ovenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse fra 1. januar 2022 og erstatter alle tidligere fremsendte aftaler.

§ 1: ANVENDELSE Følgende bestemmelser finder anvendelse over for Husqvarna Danmark, herunder Gardena, Husqvarna Construction samt Husqvarna, med mindre andet er skriftligt aftalt. I det følgene benævnes disse som "sælger".

§ 2: ORDRER Lagervarer bestilt inden kl. 11.00 leveres 2-4 hverdage efter bestilling. Leveringer til ikke-brofaste øer kan afvige fra ovennævnte leveringsbetingelser. Ordretastning efter den aktuelle deadline, restordre, og fejl i ordrerutinerne m.m. kan medføre forsinkelser.

§ 3: BETALING Betalings- & kreditbetingelser fastsættes individuelt og revurderes løbende med mindre andet er aftalt skriftligt. Afslag på kredit begrundes ikke. Fravigelse af betalingsbetingelser medfører, at yderligere samhandel ophører indtil betalingen er bragt i orden. Forfaldsdato fremgår af den enkelte faktura. Ved betaling efter forfaldsdato skal der betales en rente (p.t. 1,0 % pr. mdr.) fra forfaldsdato og til betaling sker.

§ 4: PRISER Maskiner: Vejledende priser. Tilbehør & reservedele: Vejledende priser. Priser og rabatter kan ændres efter forudgående skriftlig varsel på 30 dage med mindre andet er skriftligt aftalt.

§ 5: LEVERING Sælger er uden ansvar for leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold eller årsager, der er udenfor sælgers kontrol (Force Majeure) herunder krig, optøjer, pandemier, borgerlige uroligheder, myndigheders indgreb, ildsvåde, strejker & lockout, uanset om dette kun rammer en del af virksomheden eller en eller flere af sælgers underleverandører. Efter forsinkelse, hvis årsager skyldes forhold som anført ovenfor, på mere end 90 dage fra det aftalte leveringstidspunkt, kan parterne efter et skriftligt varsel på 8 dage hæve handelen. Parterne er ikke i den forbindelse berettiget til at kræve erstatning. Forsinkelser, der måtte skyldes sælgers forhold, giver køberen ret til: at hæve købet, uden erstatningsansvar for sælger. Såfremt køberen, uanset årsag, nægter modtagelse af bestilte varer, er køberen pligtig til at betale sælgerens omkostninger i forbindelse med varens fremsendelse og returnering.

§ 6: TRANSPORTSKADER ELL. MANGLER Ved synlige skader eller mangler på gods eller emballage, skal køberen straks reklamere overfor transportøren og påtegne fragtbrevet om skaden. Ved usynlige skader på gods, skal den skriftlige reklamation være sælger i hænde senest 5 dage fra leveringen.

§ 7: PRODUKTÆNDRINGER Vi produktudvikler løbende, derfor kan der forekomme ændringer i det enkelte produkts tekniske specifikationer, udseende eller ydeevne. Sælger forbeholder sig ret til at gennemføre disse ændringer uden varsel. Såfremt et bestilt produkt enten er udsolgt eller produktionen herefter er ophørt, kan sælger til frigørelse af sin leveringsforpligtigelse levere et produkt af anden type, men med samme tekniske formåen og ydeevne. Leveringen af sådanne erstatningsprodukter sker uden beregning af en evt. merpris.

§ 8: ANVENDELSE AF NAVN & LOGO Reklamer, navn & logo, flag og skilte er sælgers ejendom og må kun anvendes i det omfang, som er skriftlig godkendt af sælger og skal altid anvendes i overensstemmelse med gældende retningslinier. Anvendelse af ovennævnte udenfor køberens faste forretningssted må kun ske med sælgers forudgående skriftlige accept.

§ 9: OFFENTLIGE TILLADELSER Køberen skal fremskaffe alle offentlige tilladelser, hvis omsætning, opstilling eller anvendelse af sælgers produkter kræver det. I forhold til sælger kan køberen ikke hæve købet, fordi det ikke er muligt at få den nødvendige tilladelse. Køberen kan ikke hæve købet, fordi brugen af varen bliver forbudt eller begrænses af offentlige forskrifter.

§ 10: ERHVERVSMÆSSIG ANVENDELSE Sælger hæfter ikke for skader på gods eller ejendom eller andre følgeskader, der skyldes fejl eller mangler ved det solgte.

§ 11: FORUDBESTILLINGER Forudbestillinger tilbydes løbende på såvel maskiner som på tilbehør. 

§ 12: RETURNERING & FORTRYDELSESRET Der ydes ikke returret medmindre andet er skriftligt aftalt. Hvis der returneres henvises til §5.

§ 13: REKLAMATIONSRET Husqvarna Danmark tilbyder følgende reklamationsret: Til privat anvendelse: 2 års reklamationsret, med mulighed for tilkøb for udvidet service på visse forretningsområder. Til erhvervsmæssig anvendelse: 1 års reklamationsret, med mulighed for tilkøb for udvidet service på visse forretningsområder.

§ 14: GENERELT Enhver aftale mellem køber og sælger betragtes som fortrolig, herunder priser, betalingsbetingelser, tekniske specifikationer, tegninger og produktbeskrivelser og må ikke uden sælgers forudgående accept bringes til tredje mands kundskab. Ovenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse fra 1. januar 2022 og erstatter alle tidligere fremsendte aftaler.