Användningsområden – horisontellt

(4)

Användningsområden – vertikalt

(4)
         
  Borstning Yrkesbruk Nästan vit
metall
Vit
metall
ISO 8501-1  SA 1 SA 2 SA 2 1/2 SA 3
SSPC SP 7 SP 6 SP 10 SP 5

Ytans renhet

Det finns två internationella standarder för stålytors renhet: ISO-standarden och SSPC-standarden.

ISO 8501-1-standarder
Det är en visuell bedömning av ytans renhet. Ett antal prepareringsklasser och rengöringsgrader anges. Förberedelsekvaliteterna definieras genom skriftliga beskrivningar av ytutseendet efter rengöringen, tillsammans med representativa fotografiska exempel.

SSPC-standarder
SSPC-standarderna (Society for Protective Coatings) används för att specificera graden av renhet på stålytor. SSPC har standarddefinitioner och fotografier för vanliga rengöringsmetoder.

Ytans grovhet

Ytgrovheten på stålytan är viktig för att säkerställa en god vidhäftning av ytbehandlingarna (enligt en ISO-standard). Den mäts i mikrometer och visar skillnaden mellan högsta och lägsta punkter i en stålyta. Det är viktigt eftersom det också kommer att påverka mängden färg som ska användas. Med Blastracs stålblästringsmaskiner med sluten krets är det möjligt att enkelt uppnå alla grovhetsprofiler genom att justera slipblandning och hastighet för maskinen.