1/10

Produktbeskrivning

HTC X8 är den största modellen av slipmaskiner med Duratiq Technology, som står för driftsäkerhet, precision, kontroll och kraft. Det är en planetslipmaskin med fyra slipskivor.<br />Maskinen har en intuitiv digital reglagepanel som ger kontinuerlig återkoppling och därmed kontroll över slipprocessen. Sliphuvudets och elskåpets helt dammtäta och hermetiskt tillslutna design skyddar viktiga komponenter och förlänger deras livslängd. Den välbalanserade chassidesignen gör golvslipen HTC X8 enkel att använda, med bättre ergonomi och ökad säkerhet.