1/4

Produktbeskrivning

HTC D60 är en specialkonstruerad stoftavskiljare för golvslipning med höga prestanda och fjärranslutning till golvsliparna med Duratiq Technology. En stor LCD-skärm ger information om viktiga data som behövs för optimal stoftavskiljning – luftflöde, undertryck och filterstatus. En automatisk rensningsfunktion finns som tillval för att rengöra filtren via fjärrkontrollen till slipmaskinerna (med Duratiq Technology). Fjärranslut din slipmaskin med Duratiq Technology (helst HTC 6) för att starta och stoppa driften, rengöra filtret och få viktiga meddelanden på slipmaskinens eller fjärrkontrollens display – så att du kan fokusera på golvet och spara tid och pengar.
Få fullständig produktinformation och alla tekniska specifikationer

Toppspecifikationer

KraftkällaMed sladd
Faser3 ph
Nominell ineffekt5,5 kW
Vikt179 kg