Genel

Bu web sitesi ve buna bağlı her türlü alt siteler (topluca "site"), Husqvarna AB (publ)/Gardena gmbh ya da grup şirketleri, bağlı kuruluşları veya şubeleri (topluca Husqvarna) tarafından yayınlanmakta ve sürdürülmektedir. Siteyi kullanımınız, Husqvarna ile aranızda akdedilen, yasal bağlayıcılığa sahip bir sözleşmeye ("Sözleşme") tabidir. Aşağıda Sözleşmenin hükümleri ("Hükümler") bulunmaktadır. Siteyi ziyaret ederek, hükümleri ve ilgili tüm belgeleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bunları dikkatlice okumanız önemlidir. Hükümleri ve ilgili tüm belgeleri kabul etmiyorsanız siteyi kullanmanıza izin verilmez.

Kullanım şartları

Bu sözleşmede düzenlenen hükümlere tabi olmak şartıyla Husqvarna, size bu siteye ve içindeki materyallere erişmeniz, bunları kullanmanız ve görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı bir hak verir. Bu sitenin çalışmasını hiçbir şekilde kesintiye uğratmamayı veya buna teşebbüs etmemeyi kabul edersiniz.

Husqvarna Sosyal Medya Haber Odasında aksi açıkça belirtilmedikçe, Husqvarna sitedeki bilgileri ("materyaller") sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarla görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu izin, materyallerin ve materyal kopyalarının sahipliğinin devri anlamına gelmez ve şu kısıtlamalara tabidir: 1) İndirilen tüm materyal kopyalarında materyallerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumalısınız; 2) materyalleri hiçbir şekilde değiştiremez veya çoğaltamaz veya kamuya açık bir şekilde sergileyemez, gösteremez, dağıtamaz ya da herhangi bir kamusal ya da ticari amaçla başka bir şekilde kullanamaz ve iletemezsiniz; 3) önceden bu hükümler hakkında bildirimde bulunduğunuz ve bu hükümler kapsamındaki yükümlülüklerin kendileri için bağlayıcı olacağını kabul eden kişiler haricinde başka kişilere materyalleri devredemezsiniz. Sitede görüntülenen ve zaman zaman güncellenebilen tüm ek kısıtlamalara uymayı kabul edersiniz.

Kullanıcı garantileri

Siteyi, yasalar ve bu sözleşme kapsamındaki hükümler dahil olmak üzere hükümlere uygun biçimde kullanacağınızı ve tüm mevcut ve gelecekteki site politika ve kurallarına uymayı beyan ve garanti edersiniz. Siteyi şu amaçlarla kullanmayacağınızı kabul edersiniz: (a) İstenmeyen iletiler göndermek; (b) kendinizi Husqvarna veya başka biri gibi göstermek ya da üçüncü bir şahsın kendisini sizmişsiniz gibi göstermesine izin vermek; (c) site aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkların sahtesini yapmak veya tanıtıcıları yanıltıcı şekilde değiştirmek; (d) bir kişi veya kurum ile olan bağınızı yanlış tanıtmak; (e) diğer kullanıcıların siteyi kullanma kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek şekilde davranmak; (f) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunmak, (g) herhangi bir şekilde diğer kişilerin haklarını ihlal eden ya da yasa dışı, kötü sözler içeren, iftira niteliğinde, müstehcen veya başka şekillerde sakıncalı olan veya ürün ya da hizmetlere ait reklam veya teklifler içeren herhangi bir materyali yayınlamak veya iletmek ya da (h) kullanıcılar tarafından özel olarak izin verilmedikçe, diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel verileri toplamak veya saklamak.

Gizlilik

Husqvarna'nın gizlilik uygulamaları, kişisel verilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimiz ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuz hakkında bilgiler, https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/ adresinde yer alan Husqvarna Gizlilik Politikasında bulunabilir. Bu siteyi kullanarak kişisel verilerinizin Husqvarna Gizlilik Politikası uyarınca kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Değişiklikler

Husqvarna, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu sözleşmenin herhangi bir bölümünü istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın kısmen veya tamamen değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu sözleşmedeki değişiklikler sitede yayınlandıklarında geçerli olurlar. Bu sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin ardından siteyi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır.

Fikri Mülkiyet hakları

Telif hakkı, patentler, teknik bilgiler, gizli bilgiler, veri tabanı hakları ve tescilli olup olmamasına bakılmaksızın ticari marka ve tasarım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitedeki tüm fikri mülkiyet haklarının Husqvarna veya lisans verenlerine ait olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Husqvarna'ya ait bu fikri mülkiyet haklarının kullanımından doğan tüm ek değer ve fikri mülkiyet hakları, Husqvarna lehine hüküm ifade edecektir.

Tüm materyaller dahil olmak üzere bu site telif hakkına sahip olup, telif hakları dünya genelindeki telif hakkı yasalarının ve antlaşmaların hükümleriyle korunmaktadır. Tüm materyaller dahil olmak üzere bu siteyi kullanırken dünya genelindeki tüm telif hakkı yasalarına uymayı ve materyallerin izinsiz kopyalanmasını önlemeyi kabul edersiniz. Husqvarna herhangi bir patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı kapsamında size açık ya da örtülü hiçbir hak vermemektedir.

Husqvarna ticari markaları, ticari adları, hizmet işaretleri, logolar, alan adları veya Husqvarna'nın Ticari Marka Listesinde açıkça belirtilenler dışındaki diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanmayacağınızı ve bu koşullardaki hiçbir hükmün size bu hakkı vermediğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

Her türlü bilgi, istenmeyen öneri, fikir veya diğer gönderilerin gizli ve tescilli olarak kabul edilmeyeceğine dikkat ediniz. İstenmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Husqvarna Politikasında açıklanan Patent Bilgi Beyanı dışında, herhangi bir bilgi veya materyal göndererek, Husqvarna'ya bu materyal veya bilgileri kullanmak, çoğaltmak, görüntülemek, işlemek, değiştirmek, iletmek ve dağıtmak için kısıtsız, telifsiz, geri alınamaz ve dünya çapında geçerli bir lisans vermiş sayılırsınız ve ayrıca Husqvarna'nın herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikir, konsept, teknik bilgi veya teknikleri kullanmakta özgür olduğunu da kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için lütfen İstenmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Husqvarna Politikasına göz atın.

Yazılım

Bu web sitesinden indirilebilen tüm yazılımlar ("yazılım"), Husqvarna'ya ve/veya tedarikçilerine ait telif hakkıyla korunan eserlerdir.

Yazılımın kullanımı (varsa) yazılım ile birlikte verilen veya yazılıma dahil edilen son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("lisans sözleşmesi") şartlarına tabidir. Lisans sözleşmesinde aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça, yazılım yalnızca son kullanıcıların kullanım amacıyla indirmesi için kullanıma sunulmaktadır. Yazılımın lisans sözleşmesine uygun olmayan şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Yukarıdaki hükümler sınırlanmaksızın, yazılımın çoğaltım veya yeniden dağıtım amacıyla başka bir sunucuya veya konuma kopyalanması veya çoğaltılması açıkça yasaklanmıştır.

Yazılım için herhangi bir garanti verilmesi halinde söz konusu garanti, lisans sözleşmesinin şartlarına tabi olur. Lisans sözleşmesinde sunulan garanti haricinde Husqvarna, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme ile ilgili zımni garanti ve koşullar da dahil olmak üzere, yazılımla ilgili her türlü garanti ve koşulu reddeder.

Diğer web siteleri

Size kolaylık sağlamak açısından bu sitede, üçüncü taraflara ait olan, üçüncü taraflarca yayınlanan ve barındırılan Internet sitelerine bağlantılar bulunabilir. Husqvarna, söz konusu Üçüncü Taraf Site İçeriğini izlemeye veya incelemeye yönelik hiçbir taahhütte bulunmaz ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğundan ya da güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz.

Siteye harici bağlantılar

Siteye yönlendiren tüm bağlantıların Husqvarna tarafından yazılı olarak onaylanması gerekir; buna istisna olarak Husqvarna şu bağlantılara izin verebilir: (i) Bağlantının sadece "Husqvarna" adını içeren salt metin bağlantısı olması ve Husqvarna veya lisans verenlerinin özel ticari markalarını içermemesi; (ii) bağlantının sadece www.husqvarna.com adresine "yönlendirmesi" ve daha ileri sayfalara yönlendirmemesi; (iii) bağlantının, bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, ilgili sayfayı tamamen çalışır ve gezilebilir bir tarayıcı penceresinde görüntülemesi ve bağlantı verilen web sitesindeki bir "çerçeve" içinde göstermemesi ve (iv) bağlantının görünüm, konum ve diğer özelliklerinin bir kuruluşun veya bu kuruluşa ait faaliyet ya da ürünlerin Husqvarna ile bağlantılı olduğu veya sponsorluğunun Husqvarna tarafından üstlenildiği şeklinde yanlış bir izlenim oluşturmaması ve Husqvarna veya bağlı kuruluşlarının adı ve ticari markaları ile bağlantılı ek değere zarar verecek veya değerini düşürecek biçimde olmaması. Husqvarna, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu onayı istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar.

Zımni garantilerin hariç tutulması

Bu sitedeki bilgilerin doğruluğunu ve sitenin kullanılabilirliğinin devam etmesini sağlamak için özen gösterilmekle birlikte Husqvarna, bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Materyaller yanlışlıklar ve dizgisel hatalar içerebilir. Husqvarna, materyallerin doğru veya eksiksiz olması ya da site üzerinden görüntülenen veya iletilen herhangi bir tavsiye, görüş, beyan veya başka bir bilginin güvenilirliğiyle ilgili hiçbir garanti vermez. Söz konusu görüş, tavsiye, beyan, açıklama veya bilgilere güvenme riskinin tamamen size ait olduğunu kabul edersiniz. Tüm içerikler, "olduğu gibi" ve "kullanılabilir olduğu şekilde" sunulur. Husqvarna, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme veya bu sitenin ya da içeriğinin çalışmasına dair garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık ya da zımni her türlü beyan ve garantiyi açıkça reddeder. Husqvarna, bu web sitesinin güvenliğine ilişkin hiçbir garanti vermemekte ya da beyanda bulunmamaktadır. Gönderilen herhangi bir bilginin başkalarının eline geçebileceğini kabul edersiniz. Husqvarna; bu web sitesinin, bu web sitesini kullanıma sunan sunucuların ya da Husqvarna tarafından gönderilen elektronik iletilerin virüs veya başka zararlı öğeler içermediğine dair hiçbir garanti vermez. Kanunların hariç tutulmasına izin vermediği durumlar dışında bu tür beyanlar, garantiler ve koşulların tamamı hariç tutulmaktadır. Zımni garantilerin hariç tutulmasına yönelik bu hüküm her türlü üçüncü taraf sitesi için de geçerli olacaktır.

Web sitesinde yayınlanan bilgiler, ülkenizde duyurulmayan veya bulunmayan Husqvarna ürünlerine, hizmetlerine vb. ait referanslar veya çapraz referanslar içeriyor olabilir. Bu bilgiler bilhassa değişikliğe, özel gerekliliklere veya mevcut olma durumuna bağlı olduğundan, bilgilerin doğruluğu garanti edilemez ve bu referanslar Husqvarna'nın bu ürünleri, hizmetleri ve benzerini ülkenizde duyurma niyeti olduğu anlamını taşımaz. Size sunulan ve sipariş edilebilen ürünler, hizmetler ve benzeri hakkında tam bilgi almak için yerel bayiniz ile görüşün. Husqvarna herhangi bir ürünü, hizmeti vb. istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme, ekleme ve/veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Husqvarna, bu sitenin veya içeriğinin kullanılmasından ya da kullanılmamasından veya burada yer alan hükümlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir doğrudan, dolaylı, netice kabilinden doğan, cezai, özel veya arızi zarardan (iş, sözleşme, gelir, veri, bilgi kaybı veya iş kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), bu tür zararların oluşabileceği konusunda Husqvarna'ya bilgi verilmiş olsa dahi, hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. Burada belirtilen şartların yanı sıra Husqvarna, bu sitede yer alan bilgilerdeki hatalardan, yanlışlıklardan, eksikliklerden veya diğer kusurlardan ya da bu bilgilerin eski olmasından veya özgün olmamasından dolayı hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. Bu sorumluluk sınırlandırması, üçüncü taraf siteler için de geçerlidir.

Yargı Yetkisi Beyanı

Bu sitenin denetimi, çalıştırılması ve yönetimi Husqvarna tarafından İsveç'te bulunan ofislerinden gerçekleştirilmektedir. Husqvarna, bu sitedeki materyallerin İsveç dışındaki yerlerde kullanılabilir veya kullanıma uygun olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Sitenin içeriğinin yasa dışı kabul edildiği bölgelerden siteye erişilmesi yasaktır. Siteye İsveç dışındaki konumlardan erişiyorsanız tüm yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında, yasaların çatışması ile ilgili hükümlere başvurulmaksızın İsveç Krallığı'nın yasaları esas alınacaktır. Bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümünde Stockholm Bölge Mahkemesi birinci derece mahkeme olarak münhasır yargı yetkisine sahiptir.

Bu belge en son 24/05/18 tarihinde güncellenmiştir.