Arka Plan

AT – 2002/44/AT Direktifi, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmalarından kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmalarına yönelik asgari gereksinimleri belirtir.

Titreşime maruz kalma değerlendirmesi, standart olarak günde 8 saat maruziyet değeri A(8) baz alınarak hesaplanır. A(8) değeri elde edildikten sonra, bu değerin maruziyet eylem ve sınır değerleriyle karşılaştırılması gerekir. Direktif, asgari gereksinimleri belirtiyor olsa da mevzuattaki maruziyet değerlerinin daha sıkı olup olmadığını öğrenmek için ilgili Üye Devletlerin her birinin mevzuatına bakılması da çok önemlidir.

Günlük Maruziyet Eylem Değeri (EAV) ve günlük Maruziyet Sınır Değerine (ELV) bağlı olarak, işverenin titreşim maruziyetini kontrol etmek için gerekli adımı atma zorunluluğu vardır.

Maruziyet Eylem Değeri (EAV)

Bir operatörün 2,5 m/s²'de EAV değerini aşan titreşime A(8) her maruz kaldığında işverenin çalıştırmaya ilişkin risk değerlendirmesi gerçekleştirmesi ve kontrol önlemlerini alması gerekir. Daha fazla bilgi için 2002/44/AT Direktifine ve Üye Devletin mevzuatına bakın.

Maruziyet Sınır Değeri (ELV)

Çalışanlar hiçbir durumda ELV (5,0 m/s²) üzerinde bir değere maruz kalmamalıdır.

Kılavuz

A(8) < 2,5 m/s².
Günlük titreşim maruziyeti, Eylem Seviyesinin altında. Maruziyeti azaltmak için başka önlem gerekmez.

A(8) = 2,5-5,0 m/s²
Günlük titreşim, Eylem Seviyesinin üzerinde. Operatörün titreşime bağlı rahatsızlıkla karşılaşması riskinde artış. Titreşim maruziyetinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için Husqvarna önerilerine ve 2002/44/AT Direktifindeki yönergelere bakın.

A(8) > 5,0 m/s²
Günlük titreşim maruziyeti, Maruziyet Sınır Değerini aşıyor. Günlük çalışma süresini azaltın ve/veya makineyi daha düşük bir eş değer titreşim seviyesinde kullanın.

Titreşim maruziyetini azaltmak için önerilen eylem

Yalnızca düşük titreşimli elektrikli aletleri kullanın. Bu öneri, en önemli öneri olarak değerlendirilebilir. Titreşim verileri, genellikle üreticinin teknik bilgilerinde bulunabilir.

Aletin kullanım süresini kısaltın. A(8) değeri, titreşim değeri ile maruz kalma süresinin bir fonksiyonu olduğundan, bir alternatif de her zaman çalışma süresini kısaltmaktır.

Makinenin servis işlemi ve bakımı. Üreticinin tavsiyelerine uyun. Aşınma nedeniyle dengesini yitirebilecek kesme ekipmanlarının ve döner parçaların bakımı özellikle önemlidir.