Bendroji dalis

Ši interneto svetainė ir visos antrinės svetainės (kartu toliau – Svetainė) yra skelbiamos ir palaikomos „Husqvarna AB (publ)“ / „GARDENA GmbH“ arba jos grupės bendrovių, padalinių arba skyrių (kartu toliau – „Husqvarna“). Jūsų naudojimuisi Svetaine taikoma teisiškai įpareigojanti sutartis su įmone „Husqvarna“ (toliau – Sutartis). Toliau pateiktos sutarties sąlygos (toliau – Sąlygos). Naudodamiesi Svetaine jūs pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais. Svarbu, kad jūs juos atidžiai perskaitytumėte. Jei jūs nesutinkate su sąlygomis ir visais susijusiais dokumentais, jums neleidžiama naudotis Svetaine.

Naudojimo sąlygos

Atsižvelgiant į šios sutarties sąlygas, įmonė „Husqvarna“ suteikia neišimtinę, neperduodamą, ribotą teisę gauti prieigą prie Svetainės, naudotis ir rodyti šią Svetainę ir joje pateiktą medžiagą. Jūs sutinkate jokiu būdu netrikdyti ar nebandyti trikdyti Svetainės darbo.

Įmonė „Husqvarna“ leidžia jums žiūrėti ir atsisiųsti informaciją (toliau – Medžiaga), esančią Svetainėje, tik asmeninio, ne komercinio naudojimo tikslais, nebent įmonės „Husqvarna“ publikacijų spaudai skiltyje būtų nustatyta kitaip. Šis leidimas nėra medžiagos ir medžiagos kopijų pavadinimų perdavimas, todėl jam taikomi šie apribojimai: 1) privalote ant visų atsisiųstos medžiagos kopijų išsaugoti visas autorių teisių ir kitas nuosavybės žymas, esančias medžiagoje; 2) jokiu būdu negalite medžiagos keisti, kopijuoti ar viešai demonstruoti, naudoti, platinti ar kitaip naudoti ar perduoti jokiais viešais ar komerciniais tikslais; 3) privalote neperduoti medžiagos jokiam kitam asmeniui, nebent perspėtumėte juos ir jie prisiimtų pareigas, kylančias iš šių sąlygų. Jūs sutinkate laikytis visų papildomų apribojimų, pateiktų Svetainėje, nors jie gali keistis.

Naudotojo garantijos

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad naudositės Svetaine pagal šias sąlygas, įskaitant šioje sutartyje nurodytų teisės aktų (įstatymų) reikalavimus ir nuostatas, ir kad laikysitės visų esamų ir būsimų Interneto svetainės politikų ir taisyklių. Sutinkate, kad nenaudosite Svetainės šiems tikslams: (a) brukalams ir nepageidaujamam turiniui platinti; (b) apsimetinėti „Husqvarna“ atstovu ar kuo nors kitu, ar leisti trečiosioms šalims apsimetinėti jumis; (c) klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti informacija, siekiant paslėpti turinio, siunčiamo per Svetainę, kilmę; (d) iškreipti jūsų sąsają su asmeniu ar subjektu; (e) veikti būdu, kuris neigiamai veiktų kitų naudotojų galimybę naudotis Svetaine; (f) užsiimti veikla, pažeidžiančia įstatymus; (g) publikuoti ar perduoti medžiagą, kuriuo nors būdu pažeidžiančią kitų teises, arba kuri yra neteisėta, užgauli, šmeižikiška, vulgari ar kitaip atgrasi, arba kurioje yra gaminių ar paslaugų reklamos ar prašymų; (h) rinkti ar saugoti asmeninę informaciją apie kitus naudotojus, nebent tai leistų patys naudotojai.

Privatumas

Informacijos apie įmonės „Husqvarna“ privatumo praktikas, apie tai, kaip renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis ir kaip saugome jūsų privatumą, rasite įmonės „Husqvarna“ privatumo politikoje: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/. Naudodamiesi šia Svetaine sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami pagal įmonės „Husqvarna“ privatumo politiką.

Pakeitimai

Įmonė „Husqvarna“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, pildyti ar pašalinti bet kurią visos ar dalies sutarties dalį bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Šios sutarties pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Svetainėje. Jei naudositės Svetaine po to, kai bus paskelbti kokie nors sutarties pakeitimai, bus laikoma, kad su jais sutinkate.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visos Svetainės intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisėmis, patentais, patirtimi, konfidencialia informacija, duomenų bazių teisėmis ir teisėmis į registruotus ar neregistruotus prekių ženklus ir konstrukcijas) priklauso įmonei „Husqvarna“ ar jos licencijų išdavėjams. Geras vardas ir intelektinės nuosavybės teisės, kylančios dėl tokios intelektinės nuosavybės naudojimo, priklauso įmonei „Husqvarna“.

Šios Svetainės, įskaitant visą medžiagą, autorių teises, saugo pasauliniai autorių teisių įstatymai ir sutarčių nuostatos. Naudodamiesi šia Svetaine, įskaitant visą medžiagą, jūs sutinkate laikytis visų pasaulinių autorių teisių įstatymų ir saugoti medžiagą nuo neteisėto kopijavimo. Įmonė „Husqvarna“ jums nesuteikia jokių aiškiai išreikštų ar numanomų teisių į jokius patentus, dizainą (konstrukcijas), prekių ženklus, autorių teises ar teisės naudotis slaptais dokumentais.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad neturite ir joks šių sąlygų punktas jums nesuteikia teisės naudoti įmonės „Husqvarna“ prekių ženklus, prekių pavadinimus, techninės priežiūros ženklus, logotipus, domenų pavadinimus ar kitas būdingas firminių pavadinimų (prekių ženklų) savybes, išskyrus aiškiai nurodytas įmonės „Husqvarna“ prekių ženklų sąraše.

Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, neprašyti pasiūlymai, idėjos ar kiti pareiškimai nebus laikomi konfidencialia informacija ar kieno nors nuosavybe. Siųsdami bet kokią informaciją ar medžiagą, išskyrus patento informacijos deklaraciją, kaip aprašyta įmonės „Husqvarna“ neprašytų idėjų traktavimo politikoje, suteikiate įmonei „Husqvarna“ neribotą, neatlygintiną, negrąžinamą ir pasaulinę licenciją naudoti, kopijuoti, rodyti, vykdyti, keisti, perduoti ir platinti šią medžiagą ar informaciją, o taip pat sutinkate, kad įmonė „Husqvarna“ gali laisvai naudoti idėjas, koncepcijas, patirtį ar technologijas, kurias persiunčiate mums bet kokiu tikslu. Jei reikia daugiau informacijos, žr. įmonės „Husqvarna“ neprašytų idėjų traktavimo politiką.

Programinė įranga

Visos programinės įrangos, kuri šioje Svetainėje pateikiama atsisiųsti (toliau – Programinė įranga), autorių teisės priklauso įmonei „Husqvarna“ ir (arba) jos tiekėjams.

Programinės įrangos naudojimą reglamentuoja galutinio naudotojo licencijos sutarties, pridedamos prie programinės įrangos (toliau – Licencijos sutartis), jeigu tokia taikoma, sąlygos. Išskyrus atvejus, kai Licencijos sutartyje nurodoma kitaip, Programinę įrangą gali atsisiųsti tik galutiniai naudotojai. Programinės įrangos atkūrimas ar platinimas kitiems, nei Licencijos sutartyje nurodytiems tikslams, gali užtraukti pinigines baudas ir baudžiamąją atsakomybę.

Neapsiribojant tuo, kas pasakyta pirmiau, Programinės įrangos atkūrimas ar kopijavimas į bet kokį kitą serverį ar vietą tolesniam atkūrimui ar platinimui perskirstant yra griežtai draudžiamas.

Jei Programinei įrangai suteikiama garantija, tai tik pagal Licencijos sutarties sąlygas. Išskyrus tai, kad garantuojama Licencijos sutartyje, įmonė „Husqvarna“ netaiko Programinei įrangai jokios garantijos ar sąlygų, įskaitant visas numanomas garantijos ir pirkimo sąlygas, tinkamumą konkrečiam tikslui, pavadinimą ir nepažeidžiamumą.

Kitos interneto svetainės

Jūsų patogumui Svetainėje gali būti nuorodų į interneto svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims ir yra jų leidžiamos ir prižiūrimos. Įmonė „Husqvarna“ neįsipareigoja vykdyti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio stebėsenos ar peržiūros, ji taip pat neatsako už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Išorinės nuorodos į Svetainę

Visas nuorodas į svetainę įmonė „Husqvarna“ privalo patvirtinti raštu, išskyrus įmonės „Husqvarna“ sutikimus į nuorodas, kuriose: (i) nuoroda yra tiktai tekstinė ir joje yra tiktai įmonės pavadinimas „Husqvarna“ ir kurioje nėra jokių įmonei „Husqvarna“ ar jos licencijų išdavėjams priklausančių prekių ženklų; (ii) nuoroda nukreipia tik į adresą www.husqvarna.com, bet ne į vidinius puslapius; (iii) naudotojui suaktyvinus puslapis rodomas visame ekrane, visapusiškai veikiančiame ir tinkamame naršyti naršyklės lange, o ne susietos Interneto svetainės „rėmelyje“; (iv) nuorodos išvaizda, padėtis ir kitos savybės nekuria netikro įvaizdžio, kad subjektas, jo veikla ar gaminiai yra susiję arba remiami įmonės „Husqvarna“, taip pat kad nedaro žalos ir nemenkina reputacijos, susijusios su įmonės „Husqvarna“ ar jos filialų pavadinimu ir prekių ženklais. Įmonė „Husqvarna“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu panaikinti šį sutikimą dėl nuorodos.

Numanomų garantijų išimtys

Nors dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti informacijos tikslumą ir šios Svetainės pasiekiamumą, įmonė „Husqvarna“ nėra už tai atsakinga. Medžiagoje gali būti netikslumų ir tipografinių klaidų. Įmonė „Husqvarna“ negarantuoja Svetainėje pateikiamos ar per ją platinamos medžiagos tikslumo ar išsamumo bei patarimų, nuomonių, teiginių ar kitos informacijos patikimumo. Jūs pripažįstate, kad pasitikėdami tokia nuomone, patarimu, teiginiu, memorandumu ar informacija, prisiimate visą riziką. Visas turinys pateikiamas „koks yra“ arba „koks pasiekiamas“. Įmonė „Husqvarna“ aiškiai atmeta bet kokius skundus ar garantijas, aiškiai išreikštas ar numanomas, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui, nepažeidžiamumo garantijas ar garantijas, susijusias su šios Svetainės veikimu ar turiniu. Įmonė „Husqvarna“ negarantuoja šios Interneto svetainės saugumo ir nedaro jokių susijusių pareiškimų. Jūs pripažįstate, kad esate informuotas, jog bet kokia siunčiama informacija gali būti perimta. Įmonė „Husqvarna“ negarantuoja, kad Interneto svetainėje ar šios Svetainės pasiekiamumą užtikrinančiuose serveriuose arba elektroniniais ryšiais įmonės „Husqvarna“ siunčiamoje korespondencijoje nėra virusų ar kitų kenkėjiškų elementų. Visi tokie pareiškimai, garantijos ar sąlygos neįtrauktos, išskyrus atvejus, kai jų neįtraukimą draudžia įstatymai. Šis numanomų garantijų neįtraukimas taikomas visoms trečiųjų šalių svetainėms.

Interneto svetainėje paskelbiamoje informacijoje gali būti nuorodų arba kryžminių (dalinių) nuorodų į įmonės „Husqvarna“ gaminius, paslaugas ir pan., kurie jūsų šalyje neskelbiami ar neparduodami. Negalima garantuoti tokios informacijos tikslumo, tuo labiau, kad tokia informacija gali būti keičiama, jai gali būti taikomi tam tikri reikalavimai ar pateikimo apribojimai, ir šios nuorodos jokiu būdu nereiškia, kad įmonė „Husqvarna“ ketina pristatyti šiuos gaminius, paslaugas ir pan. jūsų šalyje. Išsamesnės informacijos apie gaminius, paslaugas ir pan., kurie pateikiami jūsų šalyje ir kuriuos galima užsisakyti, teiraukitės artimiausio prekybos atstovo. Įmonė „Husqvarna“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, modifikuoti ir (arba) atšaukti gaminį, paslaugą ar pan. bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.

Atsakomybės ribojimas

Įmonė „Husqvarna“ jokiu būdu neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę, pasekminę, baudžiamąją, ypatingą ar neesminę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl verslo, sutarties, pajamų, duomenų, informacijos praradimo ar verslo pertraukimo (nutraukimo), susijusią su ar kilusią dėl naudojimosi šia Svetaine arba jos turiniu arba susijusią su šiomis sąlygomis, net jei įmonė „Husqvarna“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Be to, atsižvelgiant į šiame dokumente pateiktas sąlygas, įmonė „Husqvarna“ jokiu būdu nėra atsakinga už jokias šioje Svetainėje pateikiamos informacijos klaidas, netikslumus, praleistą informaciją ar kitus trūkumus ar nesavalaikiškumą ir neautentiškumą. Šis atsakomybės apribojimas taip pat taikomas visoms trečiųjų šalių svetainėms.

Jurisdikcijos pareiškimas

Šią Svetainę kontroliuoja, leidžia ir administruoja įmonė „Husqvarna“ iš savo biurų Švedijoje. Įmonė „Husqvarna“ neteigia, kad medžiaga, esanti šioje Svetainėje, yra tinkama ar pasiekiama kitose vietose už Švedijos ribų. Naudotis Svetaine teritorijose, kuriose Svetainės turinys yra nelegalus, yra draudžiama. Jei Svetaine naudojatės už Švedijos ribų, jūs atsakote už vietos įstatymų laikymąsi. Švedijos Karalystės įstatymai reglamentuoja šią sutartį, tačiau neįgyvendina įstatymų (teisės aktų) kolizijos nuostatų. Stokholmo apylinkės teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, turi išskirtinę jurisdikciją sprendžiant ginčus, kilusius dėl šios sutarties.

Atnaujinta 2018-05-24.