1/3

Περιγραφή προϊόντος

HTC D80 is a large dust extractor especially suitable for heavy coating removal (floor preparation) and large flooring projects in combination with large size grinders (size 8 and above). HTC D80 is equipped with a high-performing integrated pre-separator that removes up to 95% of the dust and increases filter lifetime. The HTC D80 dust extractor can be used in various ways depending on your setup. For maximum efficiency and output we recommend a remote-controlled grinder. If you use a traditional grinder without remote control you can still benefit from the double Longopac® or make use of the optional remote control to turn on and off the dust extractor from a distance.

Αποκτήστε πλήρεις λεπτομέρειες για τα προϊόντα και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές

Κορυφαίες προδιαγραφές

ΤροφοδοσίαΡεύμα
Φάσεις3 ph
Ονομαστική ισχύς εισόδου7,5 kW
Βάρος272 kg
Σχετικά έγγραφα υποστήριξης και στοιχεία λήψης
Δεν βρήκατε το έγγραφό σας;