Διεύθυνση: 54ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, ΤΚ 320 11, Τ.Θ.96
Τηλ: +30 22620 31081
Fax: +30 22620 31623
Email: info.greece@husqvarnagroup.com