Αδαμαντοφόροι δίσκοι

Διαφορετικά υλικά αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προκλήσεις και η ευρεία γκάμα ειδικών κραμάτων της Diamant Boart μαζί με την επιλογή ελασμάτων χαμηλού θορύβου παρέχουν τέλειες λύσεις. Συνιστούμε ιδιαιτέρως τη χρήση δίσκου που να ταιριάζει στο υλικό που πρέπει να κοπεί.

Κάθε υλικό ή ομάδα υλικών έχει τις δικές του ιδιαίτερες ιδιότητες σκληρότητας και διαβρωτικότητας. Ο τύπος δίσκου προσδιορίζεται από αυτούς τους δύο παράγοντες. Επομένως, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι η αλλαγή υλικού μπορεί να αποδειχτεί μοιραία για τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Για παράδειγμα, ο δίσκος που προορίζεται για την κοπή μαρμάρου θα φθαρεί τελείως μετά την κοπή λίγων τετραγωνικών μέτρων μαλακού ψαμμίτη, που είναι μαλακότερος αλλά διαβρωτικότερος από το μάρμαρο.

Οι ειδικά σχεδιασμένοι για την κοπή κάθε τύπου γρανίτη, μαρμάρου και άλλων πετρωμάτων δίσκοι μας θα ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις σας και όχι μόνο. Ο σωστός προσδιορισμός του υλικού προς κοπή είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή ενός εργαλείου.