Για την κοπή ακριβείας των φυσικών πετρωμάτων

Το 1955, αυτή η εταιρεία προμήθευσε τον πρώτο αδαμαντοφόρο παλινδρομικό δίσκο κοπής στον κλάδο της κατεργασίας πετρωμάτων. Από τότε, μια σειρά καινοτομιών σάς προσφέρει νέες λύσεις και την καλύτερη ποιότητα. Οι συνεχείς βελτιώσεις διαμόρφωσαν μια τιμή ανά m² την οποία καμία άλλη τεχνολογία δεν μπορεί να προσφέρει σήμερα. Η εξαιρετική εμπειρία και η παρουσία μας σε όλο τον κόσμο μάς επιτρέπουν να σας προσφέρουμε τους καλύτερους παλινδρομικούς δίσκους κοπής για κάθε σας ανάγκη.

Για την κοπή ακριβείας των φυσικών λίθων, οι παλινδρομικοί δίσκοι κοπής, χάρη στις διάφορες διαστάσεις και ικανότητές τους, καλύπτουν τις ανάγκες όλων των τύπων μαρμάρων και άλλων φυσικών υλικών (εκτός από γρανίτη) για τη δημιουργία καλοσχηματισμένων μπλοκ.

Στερέωση του όγκου

Εάν είναι δυνατόν προτείνεται η χρησιμοποίηση όγκων ομοιόμορφου μήκους που να αντιστοιχεί στο ωφέλιμο μήκος των αδαμαντοφόρων λαμών. Με τον τρόπο αυτό, η φθορά των αδαμαντοφόρων πλακιδίων θα είναι συμμετρική. Η γερή στερέωση του όγκου είναι βασική διότι στην πράξη οι δονήσεις κοπής είναι μειωμένες, η φθορά των πλακιδίων μικρότερη και οι ταχύτητες καθόδου πιο ψηλές.

Ψύξη

Η ποσότητα, η ποιότητα και η σωστή κατανομή του νερού ψύξης είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της λάμας και την ποιότητα κοπής. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται γλυκό νερό που υπέστη καλή μετάγγιση, ειδικά κατά την κοπή υλικών που παράγουν κολλώδη ή διαβρωτικά υπολλείματα.

Ταχύτητα καθόδου

Η ταχύτητα καθόδου είναι ένας βασικός παράγοντας στην κοπή σε τελάρο. Επηρεάζει όχι μόνο την παραγωγικότητα ανά ώρα αλλά και την ποιότητα κοπής και την πίεση που ασκείται στα πλακίδια ώστε να αποφεύγεται το στόμωμά τους. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα αυτή πρέπει να είναι επαρκής προκειμένου να διασφαλίζεται η διαδικασία αυτοακονίσματος των αδαμαντοφόρων πλακιδίων.

Εξέλιξη κοπής

Ξεκινήστε την κοπή χρησιμοποιώντας χαμηλή ταχύτητα καθόδου. Μόλις τα πλακίδια της λάμας αρχίσουν να κόβουν το υλικό, αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα καθόδου έως ότου επιτευχθεί η κανονική ταχύτητα λειτουργίας, την οποία πρέπει να διατηρήσετε για την κοπή όλου του όγκου.

Προγραμματισμός κοπής

Κατά την επεξεργασία πετρωμάτων ίδιας ποιότητας – αυτό συμβαίνει στα λατομεία – μπορείτε να αποφασίσετε να διατηρήσετε τη βέλτιστη ταχύτητα. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατον εάν κόβονται διαδοχικά διαφορετικά υλικά.

Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει μόνο να τροποποιηθεί η ταχύτητα ανάλογα με τη φύση του πετρώματος, αλλά και να εναλλάσσονται διάφορα είδη πετρωμάτων. Επομένως, η κοπή πρέπει να προγραμματιστεί επιμελώς τόσο για να διασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των λαμών όσο και για να αποφευχθούν οι συχνές εγκαταστάσεις και απεγκαταστάσεις λαμών.