Χάρη σ’ αυτή την τεχνογνωσία – είτε αφορά διάφορες ποικιλίες πετρωμάτων, μηχανήματα ή είδη εργαλείων- μπορούμε να αναπτύσσουμε εργαλεία με μέγιστηαποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Μια άλλη κεντρική ιδέα που συνδέεται με την ανάπτυξη των προϊόντων μας είναι η στενή συνεργασία μας με τους πρωτοπόρους κατασκευαστές μηχανημάτων, που σημαίνει ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ευκολόχρηστα εργαλεία,που λειτουργούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.