Член 33 – предоставяне на информация относно вещества в артикулите

Husqvarna Group предоставя следната информация относно вещества, идентифицирани от Европейската агенция по химикалите като кандидати за анекс XIV по регламента REACH (т. нар. Списък с вещества-кандидати), при концентрация над 0,1% от теглото в артикулите.