Husqvarna UpCare

Husqvarna UpCare är ett serviceavtal som hjälper dig att hålla verksamheten på rätt spår. Genom att låta Husqvarna hålla reda på dina serviceintervall med hjälp av proaktivt underhåll minimerar du mängden driftstörningar.

Genom att övervaka din utrustning med hjälp av innovativ teknik kan Husqvarna hjälpa dig schemalägga underhåll på ett optimalt sätt för varje maskin. Det eliminerar risken för onödig service och gör det enklare att planera projekt och beställa reservdelar, och minimerar kostnaderna.

I serviceavtalet ingår naturligtvis även oväntade fel. Om en maskin som omfattas av ett UpCare-avtal gå sönder reparerar vi den utan kostnad, inklusive reservdelar och arbete.

UpCare är ett serviceavtal med fast pris som ger dig säkerhet och sinnesro så att du kan planera ditt arbete på ett mer långsiktigt sätt, med mindre administration.

Så här fungerar det

 1. När du begär en offert för ny utrustning får du även ett avtalsförslag för ett UpCare-serviceavtal. Avtalet omfattar endast ny Husqvarna-utrustning.
 2. UpCare-avtalet är registrerat med utrustningen. Du debiteras en periodisk avgift som omfattar alla åtgärder i avtalet så länge det varar.
 3. Din Husqvarna-maskin har en Husqvarna Fleet Services™-sensor så att vi kan försäkra oss om att du följer det föreskrivna serviceintervallet.
 4. Om utrustningen har akuta driftsproblem kontaktar du helt enkelt närmaste Husqvarna-servicecenter. De kommer sedan att lösa problemet så snabbt som möjligt.
 5. Husqvarna håller reda på alla serviceintervall för maskinen, meddelar dig när det är dags för service och schemalägger en tid på närmaste Husqvarna-servicecenter.

Följande ingår i UpCare-avtalet:

 • Planerat förebyggande underhåll enligt utrustningens underhållsplan
 • Oplanerade reparationer*
 • Originaldelar från Husqvarna används
 • Allt arbete utförs av Husqvarna-certifierade tekniker
 • Alla oljor, filter och andra delar som krävs
 • Alla aktuella programvaruuppdateringar
 • Åtkomst till ett Husqvarna Fleet Services™-konto som genererar servicepåminnelser

Avtalstiden är 24, 36 eller 48 månader.

*) Enligt våra avtalsvillkor.