Περιγραφή προϊόντος

HTC D60 is a specifically designed dust extractor for high-performance floor grinding with its remote connection to the floor grinders with Duratiq Technology. A large LCD display provides information about critical data needed for optimal dust extraction – air flow, under-pressure and filter status. An auto-purge function is available as an option to clean the filters via the remote control of the grinders (with Duratiq Technology). Remotely connect your grinder with Duratiq Technology (most suitably HTC 6) to start and stop operation, clean the filter and receive important notifications on the display of your grinder or remote control unit, all so that you can focus on the floor and ultimately save time and money.

Αποκτήστε πλήρεις λεπτομέρειες για τα προϊόντα και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές

Κορυφαίες προδιαγραφές

ΤροφοδοσίαΡεύμα
Φάσεις3 ph
Ονομαστική ισχύς εισόδου5,5 kW
Βάρος179 kg
Σχετικά έγγραφα υποστήριξης και στοιχεία λήψης
Δεν βρήκατε το έγγραφό σας;